top of page
  • Writer's pictureMaria Landmark

Folk ble oppmerksomme på at det fantes et landskap her oppe som de hadde klart å overse // SNAKK 12


Jeg har snakka med produsentene i Dansearena Nord - Susanne Næss Nielsen og Maiken Garder. De er begge noen av mine favorittkvinner og bidrar med uendelige mengder kunnskap, ressurser og engasjement. De er både limet og ambassadørene for dansekunst i Nord-Norge, og selv om de har utrolig mye å gjøre med alle slags prosjekter, har de alltid tid til å snakke, lytte, rådgi og støtte. Jeg tipper at mange med meg føler at de er som en helt personlig heiagjeng som alltid er der og heier når det trengs.

Hva jobber dere med for tida?

Akkurat i dag har vi forestilling med Øyvind Jørgensen Produksjoner. Vi har hatt en dialog med de i nesten ett år om forestilling her, så det er lange prosesser, men i dag og i morgen spilles altså Ved siden av / overstått eller nært forestående av Øyvind Jørgensen og Terje Tjøme Mossige. I tillegg har vi dansk-norsk besøk på residensen av kunstnerne Lærke Grøntvedt og Marte Sofie Eide, så vi prøver å sørge for at de har det bra. De skal ha publikumsvisning i Sanitetsbadet neste uke, så vi skal begynne å rigge litt til der nede. Etter det venter vi innrykk av Mørkemodig av Katma, som skal spille hos oss om to uker. Ja, det var de umiddelbare tingene, men vi har jo også søknader, rapporter, turnéplanlegging både i inn- og utland og produsentstøtten for kunstnere som ruller og går kontinuerlig. Skal vi si mer?

***

En danske og en søring i Hammerfest - det er kanskje ikke egne røtter som er drivkraften for å jobbe med dans her oppe? Hvorfor har dere valgt å jobbe med å fremme dansekunst i nord? Hvorfor er det viktig for dere?

Susanne: Dans har alltid vært en del av livet mitt, men mens jeg bodde i Danmark hadde jeg kanskje ikke tenkt at det var det jeg skulle jobbe med det når jeg blei “ordentlig voksen”. Men så flyttet vi til Hammerfest og alt blei veldig annerledes, og da denne jobben dukka opp, tenkte jeg at det hørtes veldig gøy ut. Heldigvis ble jobben min og heldigvis viste den seg å være fantastisk! Det er utrolig gøy å gjøre noe som jeg synes gjør livet til Finnmarkinger og folk i Nord-Norge bedre. Jeg synes det vi gjør spiller en rolle og det er en kjempefin følelse å stå opp med hver dag.

Maiken: Jeg har en helt annen historie. Jeg har alltid visst at jeg måtte jobbe med scenekunst, ikke nødvendigvis utelukkende med dans, men med den levende formidlingen. Kunst gjør mennesket fullstendig. Vi trenger selvfølgelig mat og drikke og luft og alt det der, men kunst er det som gjør oss komplett - det som gjør livet verdt å leve, uten kunst blir vi bare tomme skall. Drivkraften min er å få lov å jobbe tett på kunstnere som brenner for det de gjør, og å være med på å løfte deres kunstverk. Det er for meg utrolig verdifullt! Og i motsetning til Susanne som bodde i Hammerfest allerede, så flyttet jeg hit på grunn av denne jobben.

***

Kan dere fortelle litt om hvordan dere har jobbet for å bli en så viktig del av dansefeltet, ikke bare i nord, men også nasjonalt og internasjonalt?

Det hadde vel vært flott å si at vi hadde en tydelig og klar plan helt fra starten av, men sannheten er vel at vi kom inn i jobben i en periode hvor alle kortene måtte stokkes om og vi måtte tenke helt nytt. De premissene som hadde ligget til grunne før oss var der ikke lengre, og det var verken økonomi eller behov for å jobbe slik de hadde gjort før oss. Så veien har blitt til mens vi har gått. Noe av det første vi gjorde var å snakke med kunstnere i Nord-Norge og kartlegge hvordan de jobbet og hvilke behov de hadde. Der fikk vi mange gode innspill og etter det har vi forsøkt å sette oss ned å se hvordan vi med våre ressurser kan hjelpe flest mulig, best mulig. Det er på ingen måte en ideell verden, men vi ønsker hele tiden å få til så mye som mulig.

Det er mye tilfeldigheter også, både ut ifra kunstnernes ønsker og hva vi får midler til å gjennomføre. I begynnelsen ønsket for eksempel de fleste kunstnerne i Nord-Norge å bedre situasjonen der de var heller enn å lykkes i utlandet, mens når de etter hvert begynte å få det til der de var, søkte de også mer ut og slik baller det hele tiden på seg.

Det har vært mye snakk om at det mangler stemmer fra nord, og vi har derfor vært veldig bevisst på å prøve å være så mye som mulig tilstede i fora der folk møtes for å enten lage prosjekter eller diskutere spørsmål knyttet til prosjekter. Det var ikke så mange sånne fora tidligere og det at det dukket opp flere slike arenaer gjorde også at folk blei oppmerksomme på at det fantes et landskap her oppe som de hadde klart å overse. Vi prøver å være gode ambassadører for de kunstnerne som er her.

***

Noe annet som gjør dere synlig på kartet er residensordningen deres. Den tiltrekker seg dansekunstnere fra hele verden og er en viktig utviklingsarena for mange. Hva betyr det for dere å til daglig ha et slikt vindu inn i ulike kunstneres prosesser?

Det er utrolig spennende for oss å få så mange ulike prosjekter tett på oss og få se at det vi jobber med ikke bare er teori. Ettersom vi har ganske vide kriterier i residensordningen vår får vi et enormt spenn i kunstnere, og det gir oss et unikt innblikk i bredden av kunst som produseres.

For oss har betydningen av dette flere nivåer; For det første er det er veldig fint å ha kunstnere hos oss i en lengre periode fordi vi blir kjent med de på en helt annen måte enn ved å bare se en forestilling og snakke med dem etterpå. Det er vanskelig å sammenligne med andre settinger, men vi opplever at vi blir husket og at vi husker de som har vært her på en spesiell måte. Man får et helt enormt nettverk! Det er også spennende å følge utviklingen til prosjektene som starter eller blir delvis produsert her. Vi får et slags eierskap til mange forestillinger rundt om i inn- og utland.

For kunstnerne som kommer hit handler det også om å utvikle seg og utfordre egne grenser. Det er viktig for oss at de som kommer hit ser at man kan drive med dansekunst på en profesjonell måte her, og ikke bare antar at alt som skjer av dans i Norge, foregår i Oslo. Det er en fin demokratisk øvelse at kunstnerne opplever vår virkelighet. I tillegg er det selvfølgelig veldig verdifullt for oss å se hva som rører seg i feltet. Både med tanke på videreutvikling og fordi vi får lov til å vise Hammerfestsamfunnet så mye spennende samtidskunst. Av og til dukker det jo opp virkelige perler og man tenker bare “Wow - dette skjer i lille Hammerfest” ! Det er nesten utrolig. I tillegg er det som sagt veldig hands on i forhold til hva vi holder på med ellers, så det å være med på å løse kunstnernes utfordringer underveis, gir oss også hjelp til å skjønne hvordan vi bedre kan hjelpe de som har produsentstøtte hos oss.

***

Det er mange kunstnere som kommer til dere for hjelp og råd. Har dere noen generelle ideer om hva vi som jobber som kunstnere i regionen kan bli flinkere til? Hva må vi gjøre for å bli mer synlige?

Det er mange ulike utfordringer rundt omkring, og det vi ser tendenser til generelt er egentlig ikke knyttet til det å jobbe med dans i nord - det handler mer om presentasjon. Vi ser så ofte gode produksjoner med dårlige bilder, lite eller ingen video og en tekst som ikke er jobbet med. Da mangler verket noen åpenbare ambassadører som gjøre det vanskelig for mange arrangører å bite på. Det vi ofte må gjøre er å skrive om programteksten og få de til å filme eller ta nye bilder.

Det er viktig å innse at den ideen man har om hva forestillingen handler om, ofte er noe helt annet enn hvordan forestillingen fremstår til slutt. Mange trenger derfor hjelp til å se ting utenfra og til å beskrive forestillingen slik den framstår på scenen. De som programmerer og kjøper forestillinger trenger en mer utadvent tekst, noe mer forklarende som sier noe om selve produktet. Vår jobb er å prøve å åpne opp mulighetene for forestillingene vi får lov å jobbe med.

Ellers vet vi at folk jobber veldig ulikt, og har ulik tilgang. Vi opplever at de produksjonene som ferdigstilles her er veldig bra. Kunstnerne som jobber her har en enorm selvtillit, og det synes godt i det ferdige resultatet. Det man får er veldig tydelige og unike uttrykk som er lett å jobbe med, og det er stor variasjon i det som presenteres. Det er ikke produksjonene i seg selv som er mangelfulle, selv om vi ofte må jobbe med presentasjonen.

***

Som avslutning for nå: Hva vil dere at folk skal vite om Dansearena nord?

At man bestandig er velkommen til å ta kontakt med oss! Man skal ikke trenge å være alene med mindre man vil det selv.

Les mer om Dansearena nord her eller følg de på Facebook og Instagram for hyppige oppdateringer.

0 comments
bottom of page