top of page

OM MARIA:

Maria K. Landmark (f.1985) er utdannet dansepedagog ved Universitetet i Stavanger og har etterutdanning innen drama og entreprenørskap fra UiT og NMH. 

Hun bor og jobber i Alta som frilans koreograf og som dansepedagog i den videregåendeskole.

Hun er opptatt av at dansekunsten skal få et større fotfeste i nord. Hvordan kan man bruke lokalmiljøet som inspirasjon for nye uttrykk og tenkemåter?  

Maria er stadig mer opptatt av stedsutvikling og stedsbasert koreografi, og alle hennes senere verk er presentert på andre steder enn tradisjonelle scener. Hun utforsker bruken av rom aktivt og finner stor motivasjon i "døde" steder. 

Maria startet i 2017 et dansekompani for ungdom, Kompani Alta, for å øke aktiviteten for ungdommer som ønsker å fordype seg i samtidsdans. Se arbeidet under fanen "Verk".

Maria mottok Statens Kunstnerstipend årene 2020-22.

Maria har vært PRODA-ansvarlig for region nord fra 2016-2020 og sittet i storstyret til NoDa.

Kontakt: marialandmark@gmail.com/ tlf 99 54 83 79

bottom of page